Piszemy profesjonalnie ...

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Sex telefon czyli wspaniała rozrywka

Jako, że matura już za nami i wakacje warto się rozerwać i zadzwonić czasem na sex telefon gdyż jest to wspaniała forma rozrywki dla każdej pełnoletniej osoby. Seks telefon rozwija wyobraźnię i kreatywność co przyda się każdemu studentowi w trakcie roku akademickiego. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak tylko korzystać z tej wspaniałej rozrywki.

poniedziałek, 30 września 2013

Motyw anioła - lista prezentacji maturalnych w cenie 45zł.

Motyw anioła w literaturze i sztuce. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

Różne ujęcia anioła w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.

Wizerunek anioła w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Porównaj sposoby ujęcia postaci zestawiając wybrane teksty kultury.

Język reklamy - lista prezentacji maturalnych w cenie 45zł.

Manipulacja językowa i perswazja w różnych komunikatach. Przedstaw odwołując się do wybranych tekstów kultury.

Reklama, jej język i sposób przedstawiania świata. Omów na wybranych przykładach.

Jakich środków językowych używają twórcy reklam? Dlaczego? Odpowiedz na pytania posługując się przykładami konkretnych reklam.

Specyfika tekstu reklamowego. Omów perswazyjną funkcję reklamy

Motyw labiryntu - lista prezentacji maturalnych w cenie 45zł.

Świat jako labirynt. Rozważ motyw, odwołując się do twórczości wybranego pisarza lub pisarzy.

Labirynty i ich oblicza. Zaprezentuj znaczenie utworu odwołując się do wybranych utworów literackich.

niedziela, 29 września 2013

Motyw historii - lista prezentacji maturalnych w cenie 45zł.

Bohaterowie historyczni w Potopie Henryka Sienkiewicza. Omów na wybranych przykładach.

Wizje historii w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych przykładów

Wybrane wydarzenia historyczne oraz ich literackie i malarskie interpretacje.

Wydarzenia historyczne odzwierciedlone w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.

Zinterpretuj, w jaki sposób twórcy kultury wykorzystują wydarzenia historyczne, jako inspirację artystyczną w swoich dziełach. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.

Motywy mitologiczne - lista prezentacji maturalnych w cenie 45zł.


Historie mityczne inspiracją dla literatury. Omów temat na wybranych przykładach.

Inspiracje mitologiczne w kulturze późniejszych epok. Przedstaw ich obecność w wybranych dziełach literackich.

Literackie odwołania do mitów. Scharakteryzuj sposób funkcjonowania tego zjawiska literackiego na podstawie analizy wybranych utworów.

Literackie przetworzenie mitu o Prometeuszu. Omów na wybranych przykładach.

Mitologia jako inspiracja dla filmu i literatury. Omów je analizując wybrane teksty.

Mitologia jako źródło tematów literackich. Omów problem, odwołując się do utworów z różnych epok

Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych w wybranych tekstach literackich.

Motyw ikaryjski. Omów funkcjonowanie, sposoby na wiązań i artystyczne efekty, odwołując się do analizy wybranych przykładów

Motywy mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

Obecność wątków i motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na Podstawie wybranych przykładów omów

Przedstaw inspiracje mitologiczne w literaturze i multimedialnych grach komputerowych  na wybranych przykładach

Motyw balu, biesiady, wesela - lista prezentacji maturalnych w cenie 45zł.

Analizując celowo wybrane utwory z różnych epok, przedstaw różne ujęcia motywu wesela w literaturze i omów ich funkcje

Biesiadowanie, kult stołu, polska sztuka kulinarna. Analizując wybrane utwory porównaj sposób przedstawienia tematu

Biesiady, bale, wesela. Omów funkcjonowanie motywu zabawy na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki.

Biesiady, bale, wesela. Przedstaw rolę tego motywu w wybranych przykładach literatury polskiej.

Biesiady, wesela, bale. Przedstaw rolę tego motywu w wybranych utworach literackich

Jak bawili się bohaterowie literaccy różnych epok. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie

Motyw balu w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

Motyw wesela w literaturze. Analizując celowo wybrane utwory literackie różnych epok, przedstaw jego wybrane realizacje.

Motywy biesiadne w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów

Tradycja stołu i biesiadowania jako element polskiej obyczajowości. Omów na wybranych przykładach z literatury.

Powrót na Górę